REGULAMIN

To jest oficjalna strona firmy Trevo, Grażyna Martins, ul. Gerwela 4, 60-177 Poznań, Polska. Korzystając z tej strony zgadzasz się z warunkami jej użytkowania:

1. Prawa autorskie do projektów graficznych, ilustracji, logotypów, informacji i kodów HTML na tej stronie należą do firmy Trevo lub jej klientów. Nie wolno reprodukować lub przetwarzać treści stron lub jej części bez pisemnej zgody właściciela.

2. Chociaż firma Trevo dołożyła wszelkich starań aby upewnić się, że w czasie ich publikowania treść materiałów zawartych na stronach jest starannie sprawdzona, to jednak nie dajemy gwarancji co do dokładności, jakości i ważności tych informacji.

3. Firma Trevo nie ma obwiązku poinformowania o jakichkolwiek błędach na stronach internetowych firmy.

4. Firma Trevo nie bierze odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody lub zniszczenia, kóre powstały poprzez użycie którejkolwiek informacji ze stron firmy.

5. Firma Trevo nie jest odpowiedzialna za niedostępność, zakłócenia w dostępie, wirusy lub inne defekty powstałe na stronach lub dotyczące ich treści. Firma nie bierze odpowiedzialności w sytuacji powstania szkody dla użytkowników, ich komputerów lub innych.